Piletina u vinuPotrebno je:

3 pi­le­ća ba­ta­ka sa ka­ra­ba­ta­kom

5 ka­ši­ka ulja

50 ml be­log vi­na

so i bi­ber po uku­su

ka­ši­ka za­či­na od su­še­nog po­vr­ća

list lo­vo­ra

ka­ši­ka oštrog bra­šna

 

Priprema

Pr­ži­ti me­so na vre­lom ulju 5 do 6 mi­nu­ta pa za­li­ti sa 1 dl me­ša­vi­ne jed­na­kih de­lo­va vo­de i be­log vi­na. Po­so­li­ti, po­bi­be­ri­ti i za­či­ni­ti pa din­sta­ti na ti­hoj va­tri oko 30 mi­nu­ta sa li­stom lo­vo­ra.

Raz­mu­ti­ti bra­šno sa 5 su­pe­nih ka­ši­ka hlad­ne vo­de, do­da­ti me­su i pro­ku­va­ti još mi­nut-dva.

OSTAVI KOMENTAR