Vinski-Red-Sveti-TeodorBanatski  vinski  red  ??Sveti Teodor?? osnovan  je  u  dane  berbe  groždja 2005 godine u Vršcu, gradu koji  je  najveći  vinogradaski  kraj  u  zemlji.

Naziv  vinskog  reda  Sv. Teodor  potiče  od  vladike  Banatskog  Svetog Teodora koji  je   još  1594  godine  podigao  ustanak  protiv  Turaka  u   Banatu. Njega  je pravoslavna  crkva  proglasila  za  svetitelja  1994  godine . Vino  i   vladika  su  danas simboli  grada Vršca  i  to  je  bio  dovoljan  razlog   da vitezovi  vinskog  reda  ponesu ime   ovog  Srpskog  svetitelja.

Red  ima  svoj  statut  i  kodeks  ponasanja. Medju  prvim  čalanovima  statuta  piše da  je  to  udruženje  ljubitelja  vina  koji  svako  na  svoj  način  mogu  da  doprinesu razvoju  vinske  kulture. Neprofitabilnog  je  karaktera  i  nema  dodirnih  tačaka  sa verskim  i  političkim  organizacijama .

Pored  osnovnog  zadatka, da  šire  vinsku  kulturu, odnosno da  utiču  na okolinu  da  kulturno  troši  kvalitetna  vina, vitezovi  imaju  zadatak   da  upoznaju  okolinu  u  kojoj  se nalaze  sa   prirodnom   lepotama  banatske  ravnice, gastronomijom, običajima vezanim za  vino  i  naravno  vinima,  a  to  su  prvestveno  bela  vina  tipa rizling  i  time  doprinose  stvaranju  i  razvoju  vinskih  puteva. Kodeks  propisije ponašanje  vitezova. Oni  moraju  svojim  izgledom (na  velikim  manifestacijama  su obavezni  odelo  i  kravata), ponašanjem  i  umerenim  pijenjem  vina  da  budi  primer ostalima  u  društvu.

 

Vitez  Banatskog vinskog  reda  može da  postane  svaki  iskreni  ljubitelj – poznavalac vina,  koga predloži  jedan  od  vitezova  senatu. Senat   razmatra  molbu u  vreme  zasedanja  jednom  godišnje  na  dan  osnivanja  reda  u  dane  berbe  groždja septembra  u  Vršcu.

Promocija  kandidata  u  viteza  vrši  se  javno  na  velikim  vinarskim  manifestacijama.  Zadatak  kandidatu  za  ulazak  u  red  je  da  polozi  ispit  odgovaranjem  na  postavljena  pitanja,   deguistacija  uzorka  vina   i  opisivanje  vina. Ukoliko  je  kandidat  zadovoljio  dobija  odoru i diplomu  i  tada polaže  zakletvu  čime  je  postao  ravnopravan  član  reda  vitezova  vina. Zakletva  počinje  rečima : ??Vitez  sam  u  službi  njegovog  veličanstva  vina  i  zato mu  se  povinujem sa  velikim poštovanjem.??

Red  broji  19  članova  i  praktikuje  da  prima  proverene  kandidate  dobre poznavaoce  vina. Red  sačinjavaju  vinari, poznate  javne  ličnosti, novinari  i  ljudi  iz nauke. Medju  njima  su  i  dve  dame  vinskog  reda. Red  ima  i  četvoricu  konzula.

OSTAVI KOMENTAR