vino-i-zdravljeKoličina vina

Vino je lek. Upotreba lekova je poznata – s njima ne valja preterivati. Često se citira Paracelzus: „Sve zavisi od količine.“ Lekovita snaga vina jača srce i krvotok, izbacuje otrove iz tela i pomaže nam da se dobro osećamo. Još u antičko doba vinu su pripisivana lekovita svojstva. U medjuvremenu je naučno dokazano da umereno pijenje vina pomaže zdravlju. Odgovori na pitanje: „Koliko je umereno?“, različiti su. Francuska medicinska akademija smatra da dnevna količina alkohola koju svaki čovek bez opasnosti može popiti iznosi jedan gram po kilogramu telesne mase. To je osam decilitara vina sa 12% alkohola za osobu mase 75 kg. Množi se količina popijenog vina sa zapreminskim udelom alkohola i specifičnom masom alkohola koja iznosi 0,79. Lekari u SAD i Nemačkoj ne preporučuju više od 20 g čistog alkohola za žene i 30 g za muškarce. Jetra preradjuje desetak grama čistog alkohola na sat. Dakle, dan je prekratak da bi se pilo bilo šta drugo izuzev vina. Ne treba preterivati u isključivosti i odricati se flambiranih jela, crnog indijskog čaja oplemenjenog metaksom ili lipovog čaja sa šljivovicom, a bilo bi bahato odbiti stari, dobri francuski konjak.

Dokazano je da potpuno odricanje od vina predstavlja opasnost za zdravlje jer ljudi koji ne piju vino imaju kraći životni vek i češće su bolesni od onih koji umereno piju. Moderna nauka se slaže s Hipokratom, koji je u lečenju raznih bolesti koristio vino, a i sa apostolom Pavlom, koji je pisao u Prvoj poslanici Timotiju (5,23): „Više ne pij vode, nego pij malo vina, želuca radi svog i čestih svojih bolesti“.

OSTAVI KOMENTAR