Penušava vinaPenušava vina su vina clobijena prvim i drugim alkoholnim vrenjem svežeg grožđa, šire i vina pogodnog za dobijanje stonog vina, kao i kvalitetnog i vrhunskog vina koje, kad se otvori posuda, otpušta ugljen-dioksid, koji potiče isključivo od vrenja i ima pritisak od najmanje 3 bara kao posledica rastvorenog ugljen-dioksida pri temperaturi zatvorene posude od 20°C.
Prirodna penušava vina mogu biti:
-stono penušavo vino,
-stono penušavo vino s kontrolisanim geografskim poreklom,
-kvalitetno penušavo vino s kontrolisanim geografskim poreklom,
-vrhunsko penušavo vino s kontrolisanim geografskim poreklom.
Biser vina i gazirana vina
Biser vina i gazirana vina dobijena su od stonog vina, kvalitetnog vtna ili proizvoda pogodnih za dobijanje stonog ili kvalitetnog vina. Biser vina su pod pritiskom zbog ugljen-dtokstda koji nastaje u njima, a gazirana vina otpuštaju ugljen-dtokstd koji u potpunosti ili delimično potiče od veštačkog dodavanja tog gasa.

Specijalna vina
Specijalna vina su vina dobijena posebmm načinom prerade grožđa, šire tli vina bez dodatka ili s dodatkom odredene količine vinskog alkohola, vinskog destilata, koncentrisane šire i mirtsnih ili drugih dopuštenih jedinjenja btljnog porekla.
Specijalna vina su:
-desertno vino,
-aromatizovano vino,
-likersko vino.
Desertna vina su specijalna vina dobijena posebnim načinom prerade pre-zrelog, odnosno prosušenog grožda, kao i vina dobijenog posebnim postup-cima dorade šire i vma.
Desertno vino mora sadržati najmanje 15 vol. % alkohola.
Aromatizovana vina su specijalna vina dobijena iz vina posebnim postupkom uz dodatak alkohola, šecera, kiselina i ekstrakta dobijenog maceracijom aromatičnih biljaka. Sadrže najmanje 8 vol. % stvarnog alkohola a najviše 25 vol. % ukupnog alkohola.
Likerska vina su specijalna vina dobijena vrenjem kljuka ili šire uz dodatak koncentrtsane šire, alkoholtzovane šire, vinskog destilata ili vinskog alkohola. Stvarni sadržaj alkohola u likerskim vmima ne sme biti manji od 15 vol. % stvarnog niti veći od 22 vol. % ukupnog alkohola.

OSTAVI KOMENTAR