Kategorije vinaVina se razvrstavaju u kvalitativne kategorije u zavisnosti od kvaliteta prerađenog grožđa, prinosa po hektaru, stepenu zrelosti grožđa, prerade i nege, randmanu, količini prirodnog alkohola i drugih sastojaka, kao i na osnovu organoleptičkih (senzornih) svojstava. Na boci su obično dve etikete: na jednoj su obavezni podaci, a na drugoj podaci koji su po volji proizvođača. Sve što pišeje normirano propisima u cilju zaštite proizvodača.
Mirna vina
Po kvalitetu, mirna vina se dele na sledeči način:
Stona vina:
bez oznake geografskog porekla,
s kontrolisanim geografskim poreklom.
Kvalitetna vina:
s kontrolisanim geografskim poreklom.

Vrhunska vina:
s kontrolisanih i ograničenih vinogradarskih područja,
s kontrolisanih i ograničenih specifičnih vinogradarskih područja,
predikatna vina s kontrolisanim geografskim poreklom.
Stona vina bez oznake geografskog porekla ne smeju nositi oznaku sorte, oznaku vinogradarskog područja užeg od regije, niti godinu berbe.
Oznaku „ekološko vino’ ili ,,eko \ ino1, smeju nositi vina proizvedena u skladu sa propisima o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda.
Kvalitetna 1 vrhunska vina, koja su u podrumskim uslovima čuvana pet ili više godina, od toga najmanje tri godine u boci, mogu nositi oznaku „arhivsko vino“.
Predikatna vina jesu vina koja nastaju u dobrim godinama i prikladnim uslovima dozrevanja grožda na čokotu, a postižu poseban kvalitet koji zavisi od postignutog stupnja prezrelosti grožđa i od vremena berbe i prerade.
Predikatna vina su:
-vino kasne berbe, proizvedeno od grožđa koje je ubrano u stanju prezrelosti,
-vino izborne berbe, proizvedeno isključivo od posebno izabranog grožđa,
-vino izborne berbe bobica, proizvedeno od izabranih, prezrelih i plemenitom plesni napadnutih bobica,
-vino izborne berbe prosušenih bobica, proizvedeno od izabranih prosušenih bobica,
-ledeno vino, proizvedeno od grožđa koje je ubrano pri temperaturi od najmanje -7°C (minus 7°C) i prerađeno u zamrznutom stanju.
Mlado vino je vino kod kojeg je izvršeno delimično ili potpuno vrenje i koje nije prošlo ceo tehnološki proces proizvodnje.
Mlado vino može biti:
-stono mlado vino bez geografskog porekla,
-stono mlado vino s kontrolisanim geografskim poreklom,
-kvalitetno mlado vino s kontrolisanim geografskim poreklom.

OSTAVI KOMENTAR